Migrasjon og menneskehandel

Hvorfor legger mennesker ut på flukt? Hvordan ivareta menneskerettighetene til folk tvunget på flukt? Er det mulig å ha en verden uten grenser? Med temaet migrasjon og menneskehandel reflekterer elevene over hvordan migrasjon og flukt påvirker individers personlige sikkerhet og rettsikkerhet og hvilken rolle slaveri spiller i samtiden.


Temaet migrasjon og menneskerettigheter tilbys kun som opplegg på skolene, ikke på Raftohuset.

Aktiviteter knyttet til migrasjon og menneskehandel

Diskusjonsøvelser og dokumentarfilmer med tilhørende kildekritiske oppgaver, tilpasset både klasseromsundervisning og hjemmeskole.