Få Rafto på besøk på skolen

Raftostiftelsens undervisere kan komme til ditt klasserom for å undervise om demokrati og menneskerettigheter. De tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring er gjennomgående i undervisningstilbudet.