Om oss

Raftostiftelsen er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettigheter og demokrati. Våre kjerneaktiviteter er tildeling av Raftoprisen, gi støtte til menneskerettighetsforsvarere, arbeide for å ansvarliggjøre myndigheter og næringsliv, og undervise i demokrati og menneskerettigheter.

Organisasjon

Ansatte

Raftostiftelsen består av en fast stab og praktikanter som jobber fra Raftohuset i Bergen, adresse: Menneskerettighetenes plass 1, 5007 Bergen.

Ansatte i Raftostiftelsen.

Styret

består av medlemmer med ulik bakgrunn; aktivister, akademikere, ansatte i privat og offentlig sektor, representanter fra Raftostiftelsen og priskomité. Styremedlemmene arbeider på frivillig basis, og er uavhengig og selvrekrutterende. I tillegg til det formelle arbeidet, gir styret godkjenning til kandidater til Raftoprisen som nomineres av priskomiteen.

Medlemmer

Priskomiteen

består av aktivister, akademikere, ansatte i offentlig og privat sektor og en studentrepresentant. Komitéens medlemmer arbeider uten honorar og er et uavhengig organ i Raftostiftelsen. Komitéens plikter er å evaluere og nominere kandidater til Raftoprisen og presentere disse for styret.

Medlemmer

Raftofondet

Pengene som Raftoprismottakerne får (20.000 USD) blir forvaltet av Raftopris-Fondet, som ble etablert i 2008. Styreleder i fondet er Tom Kleppestø.

Raftohuset

Raftostiftelsen leier lokaler i Raftohuset, og huset er en egen stiftelse. Styreleder er Jan Ramstad, og Dag Stiegler er styremedlem.

Vår historie

Samarbeidspartnere /støttespillere

Et stort antall personer, bedrifter og organisasjoner er med og støtter vårt arbeid for menneskerettigheter. Våre støttespillere