Raftoprisen

Priskomiteen

Et uavhengig organ som evaluerer og nominerer kandidater til Raftoprisen.

Komitéen består av aktivister, akademikere, ansatte i offentlig og privat sektor og en studentrepresentant. Komitéens medlemmer arbeider uten honorar og er et uavhengig organ i Raftostiftelsen. Komitéens plikter er å evaluere og nominere kandidater til Raftoprisen og presentere disse for styret.

Medlemmer 2021


Line Alice Ytrehus,
priskomitéleder, professor, Avdeling for Interkulturelle Studier, NLA Høgskolen Bergen
E-post: linealice.ytrehus@nla.no | tlf: 90 12 10 58

  • Johannes Servan, nestleder, universitetslektor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB
  • Kristine Husøy Onarheim, postdoktor, Institute for Global Health, University College London og tilknyttet forsker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
  • Bheki Dlamini, politisk aktivist
  • Eirik Hovden, postdoktor, Institutt for fremmedspråk, UiB
  • Helge Haugland, Konstituert tingrettsdommer ved Bergen tingrett
  • Ingrid Hoem Sjursen, postdoktor, Chr. Michelsen Institutt
  • Håkon Tveit, Universitetslektor, Latinamerikansk kultur, historie og litteratur, UiB
  • Ruth Sofie Hillesund, leder av Raftostiftelsens studentgruppe 2021
  • Sunniva Ingholm, sekretær og Raftopris-koordinator | E-post: sunniva.ingholm@rafto.no | Tlf: 988 40 262