Demokrati

Hva er et demokrati? Hva betyr det at et samfunn er demokratisk? Hva har demokrati med menneskerettigheter å gjøre? Med temaet demokrati utforsker elevene ulike perspektiver på demokrati og sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter

Aktiviteter knyttet til demokrati

Diskusjonsøvelser og dokumentarfilmer med tilhørende kildekritiske oppgaver, tilpasset både klasseromsundervsining og hjemmeskole.

Undervisning med samarbeidspartnere

Vi tilbyr også undervisning for skoleklasser i samarbeid med ulike organisasjoner i Norge.

Demokratilæring på Utøya

Et tredagers tilbud for niende og tiende trinn fra skoler i hele Norge.

Les mer

Dembra

Dembra er et tilbud om kompetanseheving for lærere og skoler på Vestlandet - og står for demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme.

Les mer