Hvem har ansvaret?

Hvem har ansvar for handlinger som begås, og hvordan kan opplevelsen av ansvar, og manglende ansvar, bidra til å senke terskelen for å krenke/begå overgrep?

Varighet

1-1,5 klokketimer

Dette opplegget tar utgangspunkt i Milgram-eksperimentet fra 1961 og utforsker spørsmål knyttet til ansvar, moralsk avkobling og hvordan «vanlige» mennesker kan bli i stand til å utføre onde handlinger.

Læringsmål: Forståelse for begrepet moralsk avkobling og innsikt i hvordan det å fraskrive seg ansvar kan bidra til å senke terskelen for å krenke/begå overgrep mot andre mennesker.

Last ned undervisningsopplegget "Hvem har ansvaret"