Rettslig forfulgt av det polske regimet

Med støtte fra Raftostiftelsen har journalister ved det polske nettstedet OKO.press undersøkt forfølgelsen av borgere i Polen ved hjelp av strategiske rettssaker mot offentlig deltakelse (SLAPPs).

“De plager meg, hater meg, saksøker meg. Jeg er redd, men hva annet skal jeg gjøre?"

- Elżbieta Podleśna

03.01.22

På bildet ser du Elżbieta Podleśna som er et offer for SLAPP i Polen. Den 26 april i 2019 viste hun et bilde av Madonna med en regnbueglorie utenfor en kirke hvor ord som "LHBT, "kjønn" har blitt presentert som synd, på linje med pride, grådighet, avhengighet ol. Den 6. mai ble hun arrestert og ransaket av polsk politi og mobil og datamaskin konfiskert.

Podleśna har vært utsatt for mer enn et dusin sivile og straffesaker . Sakene til Podleśna og andre funn er presentert i rapporten "The Authority vs. the citizens. 'In the crosshairs' namely SLAPP Polish-style", gjennomført fra mai til desember 2021.

Prosjektet har blitt veiledet av et ekspertråd ledet av professor Adam Bodnar, ombudsmann og Raftoprismottaker 2019.

Les mer om saken på engelsk

Rapporten fra oko.press er tilgjengelig her

Kontakt

Iver Ørstavik

Seniorrådgiver
Means of contactContact details
Phone:47096755
E-mail:iver.orstavik@rafto.no
Mer om Iver Ørstavik