Sammen for å løfte bærekraftsundervisningen

Raftostiftelsen er en av initiativtakerne til en satsing på å få flere ungdomsskoler i Bergen med på bærekraftsundervisning utenfor klasserommet. Prosjektet ble nylig bevilget 200.000 kr i støtte fra Bergen kommune.

Raftostiftelsen, Klimastiftelsen, VilVite og Universitetsmuseet i Bergen har startet et samarbeid for å vise frem hvordan bærekraft er en sentral del av tilbudet til skolene på tvers av fagfelt og metoder. De fire aktørene håper nå at flere skoler velger å legge bærekraftsundervisningen til det utvidede klasserommet på Høyden. Det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er komplekst, og sammen tilbyr de fire supplerende perspektiver opp mot læreplanen.

I denne podcasten kan du høre mer om de ulike oppleggene til Rafto, VilVite, Klimastiftelsen og Universitetsmuseet.

Undomsskoler underrepresentert

Erfaringer viste at ungdomsskoleelever er underrepresenterte brukere av klimaklimaundervisning. Derfor tok Rafto initiativ til å finne ut hvorfor dette er tilfellet. Gjennom et forprosjekt støttet av Bergen kommune, gikk stiftelsen sammen med VilVite, Klimastiftelsen og Universitetsmuseet om å gjennomføre en kartlegging blant lærere, og fikk viktig innsikt og identifisert faktorer som hindrer byens ungdomsskoler å benytte utstillinger og undervisning som tilbys dem eksternt.

Nylig vedtok Bergen Kommune å bevilge 200.000 kr til å videreføre prosjektet og samle informasjonen om de ulike tilbudene for ungdomskoler i Bergen.

Raftostiftelsens tilbud: "Klimaendringer og menneskerettigheter

Raftostiftelsen har, i likhet med de andre aktørene, et tilbud som er direkte koblet til læreplanene og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, og har nå som mål om å øke andelen av ungdomsskoleelever som tar del i undervisningstilbudet “Klimaendringer og menneskerettigheter”


Les mer og bestill undervisningsopplegg her


Rafto inviterer ungdomsskoleelever til 3 timers besøk på Raftohuset i Bergen. Målet er å synliggjøre sammenhengene mellom klimaendringer og menneskerettigheter. Sammen med elevene utforsker vi begrepet klimarettferdighet gjennom perspektivtaking og dilemmatrening.

ANDRE BÆREKRAFTSTILBUD TIL SKOLER I BERGEN:


Universitetsmuseet i Bergen

Bærekraft står helt sentralt i undervisningen om plasthvalen #Plasthvalen. Her undersøker vi plastutfordringen og går i aktiv dialog med elevene. Biologisk mangfold og co-evolusjon er sentrale elementer i opplegget Pollen – vi klarer oss ikke uten, her ser vi på plantenes utvikling og prøver å forstå, hvor mye vi mennesker trenger plantene, men trenger plantene egentlig oss?

VilVite

Nå åpner vi utstillingen Loop som handler om naturens kretsløp og grønn innovasjon. I Loop får ungdommene f. eks bli kjent med livet både over og nedi jorden. Her kommer også Innovasjonstorget hvor du vil få presentert inspirerende eksempler på grønn innovasjon fra Vestlandet.

Norsk klimastiftelse

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Norsk klimastiftelse girut et magasin rettet mot elever i videregående skole, som kan bestilles i gratis klassesett. Stiftelsen har en egen ressursside for skolen, med opplegg knyttet til ressurser, tema og læreplanens kompetansemål.

LYTTETIPS:

Podkast «Håp i bærekraftsundervisning- Bærekraft som tverrfaglig tema i det utvidede klasserom»

Hvordan kan bærekraftsundervisningen gjennomføres på en måte som fremmer et håp for fremtiden og for de mulighetene som er for fremtiden? Hvordan kan vi gjøre undervisningen levende og tilgjengelig for elevene? Hvilke metoder og opplegg finnes som vi kan bruke?

Med: Nils Petter Hauan (VilVite), Julie Ødegaard Borge (Raftostifelsen), og Louise Bjerre Petersen (Universitetsmuseet i Bergen).
Samtalen ble spilt inn som en livesending fra Klimafestivalen §112 i Bergen, laget av Christian Lomsdalen - @lektorlomsdalen

Kontakt

Julie Ane Ødegaard Borge

Seniorrådgiver, Undervisning
Means of contactContact details
Phone:922 67 974
E-mail:julie.borge@rafto.no
Mer om Julie Ane Ødegaard Borge