Demokratilæring på Utøya

Hvordan lære om 22. juli i skolen?

Et tredagers tilbud for niende og tiende trinn fra skoler i hele Norge.

Utøya har en lang tradisjon som et samlingssted for engasjert ungdom og har etter angrepet 22.juli 2011 blitt et viktig symbol på at demokratiet må ivaretas og forsvares hver dag.

Gjennom praktiske øvelser, diskusjon, dialog og perspektivtakingsøvelser er målet å styrke elevenes demokratiske ferdigheter og kompetanse. Etter kurset skal elevene gjennomføre aktiviteter for medelever på sine skoler. Hver skole sender tre elever sammen med en lærer. Lærerne får et eget tilbud parallelt med elevene. Alle bor på Utøya, elever på flersengsrom i Skolestua. Lærerne bor i egne hytter like ved. Det er plass til 8 skoler per uke.

Datoer for kommende semester TBA

Tilbudet er for alle skoler i Norge. Deltakelse er kostnadsfritt og reiseutgifter blir dekket.

For mer informasjon og påmelding: https://demokrativerksted.no/skole/

Prosjektet er et samarbeid mellom det Europeiske Wergelandsenteret, Raftostiftelsen, Utøya AS og 22.juli-senteret.