Fordommer

Hva er fordommer og hvor kommer de fra? Er vi frie nok fra kategoriene vi puttes i til å gjøre egne valg? Hvilke konsekvenser har det at mennesker naturlig kategoriserer hverandre? Er det positivt å bli satt i en boks, eller negativt? Med temaet fordommer reflekterer elevene over hvordan fordommer og kategoriseringer påvirker møter mellom mennesker og utforsker hva som skal til for å bekjempe fordommer.