Film

"Det gode i det onde – det onde i det gode"

Hva er ondskap? Blir mennesker født onde eller er det noe som kan læres? Finnes onde handlinger som har gode hensikter? Kan man ha en god verden uten at det finnes litt ondskap?

Varighet

3,5-4 klokketimer

Type

Film

Sted

I klasserommet

I dette undervisningsopplegget skal elevene arbeide med å bryte ned konseptene ondskap og godhet, ved å se, reflektere over og diskutere dokumentarfilmen Yodok Stories.

Yodok Stories følger en 36 år gammel nordkoreansk avhopper, Jung S. San. Han klarte å rømme via Kina til Sør-Korea. I Sør-Korea skaper han et kontroversielt teaterstykke sammen med andre flyktninger, om deres erfaringer som fanger i konsentrasjonsleiren Yodok i Nord-Korea. Rundt 200 000 mennesker er fengslet i konsentrasjonsleirer i Nord-Korea.

Undervisningsopplegg "Det gode i det onde – det onde i det gode"

Bestilling av passord her (automatisk mottagelse)

Lenke til filmen her