Diskusjonsøvelse

Bryt Noreg menneskerettane?

Ein kortstokk om menneskerettar i Noreg.

Varighet

1-2 timer

Type

Diskusjonsøvelse

Sted

I klasserommet
Undervisning på Raftohuset

"Bryt Noreg menneskerettane?" er eit opplegg om menneskerettar i Noreg, med mål om at elevane skal bli kjente med menneskerettane og ulike menneskerettsspørsmål i Noreg. "Bryt Noreg menneskerettane?" er ein kortstokk, med 22 sakskort, som skildrar ei reell sak der menneskerettane står på spel. Dei resterande 30 korta er alle menneskerettsartiklane i FN si menneskerettserklæring.

Eit mål med undervisninga er at elevene skal kunne utvikla eigne kvalifiserte meiningar gjennom diskusjon av ulike påstandar bygt på meir eller mindre tilgjengeleg informasjon. Det er også laga ei nettbasert kjeldeoppgåve til kjeldene for sakskorta, der elevane skal rangera kjeldene etter kor truverdige dei tykkjer dei er.

Korstokken  inneheld 22 sakskort, som skildrar ei reell sak der menneskerettane står på spel. Dei resterande 30 korta er alle menneskerettsartiklane i FN si menneskerettserklæring.
Korstokken inneheld 22 sakskort, som skildrar ei reell sak der menneskerettane står på spel. Dei resterande 30 korta er alle menneskerettsartiklane i FN si menneskerettserklæring.

Praktisk informasjon

Kortene gis ved besøk i Rettighetstanken, eller sendes i klassesett til skolen ved lærer. Det er også mulig å bestille en Raftounderviser på gratis besøk til skoler på Vestlandet eller på nett for å gjennomføre øvelsen med elevene.

Last ned:

Undervisningsopplegg "Bryt Noreg menneskerettane?"

«Bryt Noreg menneskerettane?» er laget av Raftostiftelsen med støtte frå Noregs Mållag.

Ein stor takk til NIM, Norges Institusjon for menneskerettigheter, årleg rapport 2017 og for rettleiing .

Klikk her for å bestille Bryt Noreg menneskerettane-kortstokk til din skole

Bestill gratis skolebesøk her

Velg et tema du ønsker undervisning i: