Bli frivillig i Rafto

Er du interessert i å jobbe frivillig i Raftostiftelsen? Her finner du informasjon om våre frivillig-grupper i Bergen og Oslo.

Studentgruppen i Bergen

Raftostiftelsens studentgruppe består av 15 studenter fra ulike studiesteder i Bergen. Studentgruppen jobber som frivillige fra april til desember med å planlegge, gjennomføre og evaluere arrangementer relatert til Raftoprisen, blant annet offentliggjøringen av prisen, velkomstmiddag for prismottakerne, Raftokonferansen og prisutdeling på Den nationale scene (DNS). Studentgruppen er delt inn i fire undergrupper; DNS-gruppen, infogruppen, konferansegruppen og logistikkgruppen. Hver gruppe ledes av en person fra Raftostiftelsens administrasjon.

Vi rekrutterer ny studentgruppe i januar/februar hvert år. Følg med på rafto.no eller @RaftoFoundation i sosiale medier for utlysing. Ta gjerne kontakt med studentleder 2021, Ruth Sofie Hillesund, dersom du har spørsmål om arbeidet til studentgruppen.

Epost: ruth.hillesund@rafto.no

Rafto x NHHS

Rafto x NHHS er en studentgruppe ved Norges Handelshøyskole, samt en undergruppe til Raftostiftelsen. Formålet med gruppen er å skape en plattform ved Norges Handelshøyskole for studenter og å sette næringsliv og menneskerettigheter på dagsorden. Gruppen arbeider i Raftostiftelsens ånd i håp om at morgendagens ledere vil sette drift i tråd med menneskerettighetene som en betingelse for profitt.

Gruppen har 18 medlemmer, og er delt inn i tre undergrupper som driver med podcast, kronikker og arrangementer. Selv om gruppen har base på NHH, er den åpen for alle studenter som er interessert i næringsliv og menneskerettigheter. Opptak av nye medlemmer skjer i starten av hvert semester.

Epost: ingrid.ahlsen@rafto.no

Frivillig i Raftopris-uken

Under arrangementene knyttet til Raftoprisen i oktober/november, har vi en gruppe frivillige som kan hjelpe til med ulike praktiske oppgaver. Om du vil vite mer, kan du kontakte prisprosjektkoordinator Sunniva Ingholm.
Epost: sunniva.ingholm@rafto.no

Raftos Oslo-gruppe

Oslogruppen er en frivillig gruppe som assisterer staben i Bergen med arrangementer, besøk og møter i Oslo. Gruppen organiserer også egne arrangementer, og har en gruppe som arbeider med undervisningsverktøyet Demokratikaken. Vil du vite mer om Oslo-gruppen, kan du kontakte leder, Ingeborg Laugerud.
Epost: oslo@rafto.no

Kontakt