Våre tanker bak undervisningen

Vår pedagogiske plattform

Et levende demokrati trenger uenighet, meningers mot og engasjement for menneskerettigheter. Gjennom Raftostiftelsens undervisning skal elevene få utforske og bli kjent med eget engasjement, utforske menneskerettslige dilemmaer og verdier.

Raftostiftelsens undervisning skal fremme en kompleks og nyansert forståelse av verden, men vil skal også gi fremtidshåp og troen på at en bedre verden stadig er mulig. Slik våre prismottakere manøvrerer mellom utfordringer og muligheter, skal vi balansere det samme i møte med elevene.

Vår demokrati- og menneskerettighetsundervisning skal være forskningsbasert, innovativ, vektlegge innlevelse og engasjement. Undervisningen skal være gøy, interessant og tankevekkende. Ved å være aktiv i tillegg til å ha det kjekt, lærer vi mer.

Raftostiftelsens undervisning skal fremme en kompleks og nyansert forståelse av verden, men vil skal også gi fremtidshåp og troen på at en bedre verden stadig er mulig. Slik våre prismottakere manøvrerer mellom utfordringer og muligheter, skal vi balansere det samme i møte med elevene.